Omni casino forum

Unfortunately no one can be told what FluxBB is - you have to see it for yourself.

You are not logged in.

#1 2020-08-31 10:34:11

kitrkolnbed
Member
Registered: 2020-08-22
Posts: 1,379

Temat för kongressen var Common Grounds

International Federation of Landscape Architects (IFLA) arrangerades i Oslo den 18:e till 20:e september.
Representanter från akademin deltog på världskongressen och planerade även den så kallade Nordic break-out session på mötet.
Temat för kongressen var Common Grounds, med hänvisning till de gemensamma offentliga rum som landskapsarkitekter arbetar med. En representant från akademin representerade även Sverige på IFLA’s general assembly i Turkiet i november 2019.

Inlägget IFLA-representant i Oslo och Turkiet dök först upp på Sveriges Arkitekter

.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB